Ni davdeset i dve godine nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercgovina nije uspela da se izdigne i profunkcioniše kao samostalna država u kojoj glavnu reč neće voditi međunarodni visoki predstavnik. Društvo je duboko podeljeno, narodi zavađeni i ogorčeni, a hiljade mladih i obrazovanih ljudi zauvek napuštaju zemlju u kojoj su rođeni odlazeći u inostranstvo u potrazi sa svojom srećom i sigurnom korom hleba.

U redovima koji slede donosimo najnovije prognoze poznate kazahstanske proročice Vere Lion za Rusiju, Srbiju, Evropu i svet u 2018. godini. Putin ostaje na vlasti, skandali u rimokatoličkoj crkvi, krvoproliće u Francuskoj i opaka zima u svetu - samo su neke od viđenja gospođe Lion čije predikcije sa posebnom pažnjom prate ljudi širom sveta. Magazin "Žena" donosi vam detaljna predviđanja za godinu koja je pred nama.

Mnogi kalendari će fazu mladog Meseca pokazati kao zacrnjeni mesec (mrtvi mesec), pokazujući time da se Mesec ne može videti po noći jer se nalazi između Zemlje i Sunca. Novi, mladi Mesec je povezan sa počecima i s povećanjem svesti. To je dobro vreme za planiranje, započinjanje novih projekata i preduzetništva. Isto tako to je dobro vreme za čišćenje i razbijanje loših navika. Na psihičkom nivou muškarci osećaju Mlad Mesec jače od žena. U ovo vreme zemlja počinje disati.

Nakon godine velikih turbulencija ali novih početaka na svim nivoima, ulazimo u godinu dvojke. Kada godinu 2018. raščlanimo dobijamo 2+0+1+8= 11 a potom broj 11 svedemo na jednocifreni broj i dobijamo 2. Pred nama je godina u kojoj će da dominiraju pripadnice lepšeg pola. Za broj dva vezujemo Mesec koji je simbol ženskog principa, ali i na globalnom planu tiče se naroda, mase, što može da označi veće okupljanje ljudi širom sveta, a posebno u onim zemljama u kojima su pogažena ženska prava.